Visie

Waar staan we voor?

In de praktijk consulteren patiënten vaak allerhande therapeuten en ondergaan verschillende therapieën in de hoop een oplossing of begeleiding te vinden voor hun probleem. Het is niet steeds duidelijk wat de beste aanpak is voor sommige aandoeningen. Soms komt men ondanks allerhande onderzoeken en behandelingen niet tot een bevredigend resultaat voor de problematiek. 

Synergeia, jouw Centrum voor Complementaire Therapie, probeert een antwoord te bieden voor de mens in zijn geheel, door interdisciplinair overleg en door een multidisciplinaire aanpak.

Op regelmatige basis is er overleg tussen de therapeuten, indien gewenst door patiënt.

bevordering van 
bewustzijn en 
verantwoordelijkheid
voor eigen welzijn
en gezondheid
geïntegreerde
preventie en
curatieve behandeling
en nazorg
divers aanbod 
aan therapieën

Het centrum richt zich op de gezondheid en het welzijn van de mens in zijn geheel: zowel fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch, sociaal als spiritueel.

Ziekte en gezondheid worden zowel in hun oorzakelijke aspecten als in hun gevolgen benaderd.


Het verantwoord omgaan met de eigen gezondheid vormt hierin een fundamenteel aandachtspunt. Daartoe wil Synergeia een manier van omgaan met de eigen gezondheid en het eigen welzijn bevorderen die een zo groot mogelijke keuzevrijheid en autonomie geeft.


Synergeia beschikt over een divers aanbod van therapieën.


Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar is ook een situatie van volledig fysiek, psychisch en sociaal welbevinden ( def. WGO)

Gezondheid is een veelomvattend, een moeilijk omschrijfbaar begrip. Een optimale gezondheid kan omschreven worden als een biochemisch, mentaal en structureel evenwicht tussen de verschillende lichaamsfuncties. Verstoring door factoren van zowel binnen als buiten het lichaam kunnen leiden tot disfunctie en fysische, mentale en psychische aandoeningen: chronische pijn, vermoeidheid, hartkwalen, slapeloosheid, stress, allergie, darmproblemen, rugklachten, hoofdpijn, mentale problemen ,depressie etc.